Özet

Üreticilerin ve satıcıların temel hak ve yükümlülükleri

Türkmenistan’ın ‘’Sertifikasyona İlişkin’’ Kanunu uyarınca, üreticiler, ürün hazırlayıcılar, uygulayıcılar, satıcılar ve tedarikçiler aşağıdaki haklara sahiptirler: sertifika verilmiş ürünlerle ilgili olarak devlet uygunluk işaretini kullanmak; diğer devlet kurumlarının,...

Türkmenistan’da gayrimenkul hizmetleri hangi temelde gerçekleştirilir?

Türkmenistan’ın "Gayrimenkul Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu uyarınca, gayrimenkul acentesi ile hizmet kullanıcısı arasında gayrimenkul  hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır), gayrimenkul hizmetlerinin gerçekleştirilmesi...

DTÖ’nün kuruluş amaçları ve görevleri

DTÖ, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları konusunda kurallar koyan, toplu görüşmeler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkileri geliştiren bir organizasyondur. Temel prensibi ise...

Türk Devletleri Teşkilatı'nın amaçları ve görevleri

Şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Konseyi adıyla Türk Dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Nahcivan Anlaşması’nın imzalanmasıyla Azerbaycan,...

Tüzel kişilere devlet mülkiyetini vekaleten işletme yetkisi veriliyor

Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkiyetinin Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanunu, 16 Kasım’da Türkmenistan resmi basınında yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. İlgili Kanun, tüzel kişilere devlet mülkiyetini, herhangi bir organizasyonel...

Türkmenistan’da internet hizmetleri nasıl gerçekleştirilir?

İnternet hizmetleri- İnternet ağ kanalları üzerinden veri ileterek veya alarak sağlanan hizmetlerdir. Türkmenistan’da internet ağının geliştirimesi ve internet hizmetlerinin yasal açıdan düzenlenmesine ilişkin mevzuatı, Türkmenistan...

Türkmenistan’da ne tür işlemler vergilendirilir?

Türkmenistan’ın ‘’Vergiye İlişkin’’ Kanunu'nun 98 ve 99. Maddeleri uyarınca, Türkmenistan topraklarında vergi mükellefleri tarafından gerçekleştirilen vergiye tabi işlemler, katma değer vergisinin matrahıdır. Aşağıdaki işlemler vergiye tabi...