Özet

Türkmenistan’da yapılan ticaret türleri nelerdir?

Türkmenistan Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca, ticaret şu aşağıdaki türlerde yapılabilir: Alıcı ile bireysel iletişim yoluyla ticaret - ticari tesisin satıcısı ile alıcı arasındaki etkileşimin pratikte...

Türkmenistan’da bir denetim kurumunun ana görevleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Denetim Faaliyelerine İlişkin’’ Kanunu’nun 27. Maddesine göre, bir denetim kurumunun ana görevleri şu aşağıdakilerdir: üyelerinin çıkarlarını kamu makamlarında temsil etmek; denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan ihtilaflı...

Bir denetçinin mesleki sertifikası hangi durumlarda iptal edilir?

Bir denetçinin mesleki yeterlilik sertifikası, bir bireyin denetçi olarak mesleki yeterliliğini teyit eden belgedir. Türkmenistan'ın "Denetçilik Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu'nun 8. Maddesi uyarınca, aşağıdaki durumlarda denetçinin mesleki...

Türkmenistan’da bir girişimcinin hakları nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 6. Maddesine göre, Türkmenistan’da bir girişimci aşağıdaki haklara sahiptir: işlerini yürütmek için herhangi bir işletme türü oluşturmak; işletmelerin mülkiyet türü ne olursa...

Türkmenistan’da bir girişimcinin yükümlülükleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca, Türkmenistan’da bir girişimcinin yükümlülükleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: ücret karşılığı çalışanlara devlet tarafından belirlenen asgari miktardan az olmamak üzere ödeme...

Türkmenistan’da kimler KDV mükellefidir?

Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 95. Maddesi uyarınca, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefleri şu aşağıdakilerdir: Kurumsal ve özel kuruluşlar - özel girişimciler, Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen...

Deneme süreli iş sözleşmesi ne zaman yapılır ve feshedilir?

Türkmenistan İş Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, bir iş sözleşmesi yapılırken tarafların mutabakatı üzerine çalışanın görevlendirilen işe uygunluğunu kontrol etmek amacıyla bir deneme süresi belirlenebilir. Deneme...

Türkmenistan'da işletmeler nasıl bölünebilir ve ayrılabilirler?

Türkmenistan’ın ‘’İşletmelere İlişikin’’ Kanunu’nun 53. maddesine göre, işletmelerin bölünmesi ve ayrılması aşağıdaki şekilde yapılır: Bir işletmenin bölünmesi, bu işletmenin mülkiyetinin iki veya daha fazla yeni ortaya...
2022