Enerji

Eni Türkmenistan Limited şirketi ihale ilan ediyor

06.07.2022 05.08.2022

Eni Türkmenistan Limited şirketi, Wyşka (Uzboy) yerleşim birimindeki NGCMI Toplu Petrol Hazırlama ve Akıtma Ünitesi'ne petrol hazırlamak için yedek kıvırımlı...

Aşkabat, Türkmenistan

Hazar Konsorsiyumu ihale ilan ediyor

04.07.2022 13.07.2022

Hazar Sözleşme  Bölgesi'nde (Doğu Çeleken Sahası) Ürün Paylaşımı Anlaşması hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren Türkmen Milli Petrol ve Doğalgaz Kapalı...

A. Nevai caddesi 100, Aşkabat, Türkmenistan

Hazar Konsorsiyumu pompa alımı için ihale ilan ediyor

04.07.2022 13.07.2022

Hazar Sözleşmeli bölgesinde (Doğu Çeleken Sahası) Üretim Paylaşımı Anlaşması hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren Türkmen Ulusal Petrol ve Doğal Gaz...

A. Nevai caddesi 100, Aşkabat, Türkmenistan

Tatneft JPJ'nin Türkmenistan şubesi ihale ilan ediyor

24.06.2022 03.07.2022

Ek sözleşme temelinde faaliyet gösteren Tatneft JPJ'nin Türkmenistan şubesi, aşağıdaki partilerde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için 2022/15 No.lu ihale ilan...

T.Satılov Caddesi 59, Balkanabat, Balkan vilayeti, Türkmenistan
2022