İlanlar

İlanlar
"Türkmen çarwa" hususy kärhanasy Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň J.Hudaýbergenow adyndaky geneşliginiň çäginde gurulýan 2...
80032225456
25.09.2021 - 10:55
İlanlar
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Birleşme eksport” kärhanasy 2021-nji ýylda ösdürilip ýetişdirilen mäş, mekgejöwen, dary,...
+99312344726
20.09.2021 - 10:21
İlanlar
9-njy we 23-nji oktýabrdaTürkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar...
20.09.2021 - 10:04
İlanlar
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan hususy kärhanalaryň, hojalyk jemgyýetleriniň we edara kärhanalaryň...
16.09.2021 - 15:00
İlanlar
Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy 20-nji oktýabrda onlaýn görnüşinde “Täze çagyryşlar we hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri” atly türkmen-rus...
+99312398895
16.09.2021 - 11:14
İlanlar
ЗАПРОС ВЫРАЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ (КОНСУЛЬТАНТНЫЕ УСЛУГИ / АУДИТ) АУДИТ ПРОЕКТА «РАСШИРЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ» НА ГОДЫ 2021...
+99312449076
15.09.2021 - 10:11
İlanlar
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде приглашает представителей малого и среднего бизнеса,...
14.09.2021 - 13:29
İlanlar
Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda BILDIRIŞ 1. LOT...
394639
10.09.2021 - 14:19
İlanlar
Garagum etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Garagum etrabynyň...
10.09.2021 - 14:02
İlanlar
Посольство Великобритании приглашает кандидатов к участию в программе стипендий «Чивнинг» (Chevening) на 2022-2023 учебный год,...
08.09.2021 - 10:42