İlanlar

İlanlar
В Академии ЕБРР Know-how запущен новый учебный курс «Экспорт товаров: оценка возможностей на новых рынках». Данный...
Bugün - 16:10
İlanlar
“Demirýollary” açyk gömüşli paýdarlar jemgyýeti 4-nji we 5-nji şahamçalaryna degişli bolan ýaşaýyş jaýlarynda we edara...
Bugün - 14:22
İlanlar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi resmi saýty arkaly raýatlaryň we edara-kärhanalaryň ýüztutmalaryny kabul...
23.02.2021 - 10:28
İlanlar
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzyň raýatlaryna “Kiçi göwrümli karz” hyzmatyny hödürleýär. Karz serişdeleri...
23.02.2021 - 10:23
İlanlar
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlaryna we Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, birleşmäniň agzalaryna...
23.02.2021 - 10:21
İlanlar
“Zerli gaýa” hojalyk jemgyýeti aşakda görkezilen kiçi (mini) ýarym awtomatiki enjamlary (täze, öň ulanylan) satyn...
15.02.2021 - 11:08
İlanlar
“Aşgabat gazna biržasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Halkbank” hem-de “Senagat” paýdarlar täjirçilik banklarynyň paýnamalarynyň satuwa...
13.02.2021 - 12:28
İlanlar
Акционерное общество открытого типа «Туркментурба» выражает заинтересованность в сотрудничестве с отечественными и зарубежными компаниями, которые...
11.02.2021 - 12:54
İlanlar
Ahal welaýat häkimligi gazanlary, ýylylyk, suw geçiriji we lagym ulgamyny düýpli abatlamak boýunça jemagat hojalygyna...
11.02.2021 - 11:27
İlanlar
В качестве оператора АОЗТ «Türkmen hemrasy» предоставляет операторам связи, телерадиокомпаниям и другим участникам рынка спутниковой...
09.02.2021 - 13:51