04.08.2021
02.09.2021

Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, su tedariki ekipmanlarının alımına yönelik ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşagıdaki partide belirlenen malların alımına yönelik ihale ilan ediyor

Parti No. 28 – Farap sanatoryumunun ısıtma, soğutma ve su tedariki sistemleri için ekipman alımı.

İhaleye katılmak için yazılı bir şekilde başvuruda bulunmalı ve belgeler temin edilmelidir.

Para transferi için banka hesabı, yazılı başvuru esnasında verilir.

İhale teklifleri, ilanın duyurulduğu tarih itibariyle 30 (otuz) takvim günü içerisinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilecektir.

İletişim için telefon numarası:

40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022