16.10.2021
15.11.2021

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı nötralizasyon solüsyonu alımına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partide belirtilen mal alımına yönelik ihale ilan ediyor:

Parti No.47 – Türkmenistan Savunma Bakanlığı için yüzde 0,7'lik hipoklorür sodyum nötrleştirici solüsyon alımı.

İhale teklifleri, ihalenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilir.

İletişim telefon numarası:

40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022