25.01.2022
23.02.2022

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Samayi Bakanlığı, ilaç kaynakları alımına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partilerde listelenen malların satın alınması için uluslararası ihale ilan ediyor

Parti No.1 - Uluslararası gereksinimleri karşılayan temel ilaçların satın alınması.

Parti No.2 - Uluslararası gereksinimleri karşılayan tıbbi ürün ve reaktiflerin satın alınması.

Parti No.3 - Uluslararası gereksinimleri karşılayan ilaç hammedeleri ve sağlık bakım ürünlerinin satın alınması.

Parti No.4 - Uluslararası gereklilikleri karşılayandezenfektan, teşhis ve diğer kaynakların satın alınması.

İhaleye katılmak için yazılı bir başvuru formu göndermeniz ve ihale belgelerini temin etmeniz gerekir.

Para transferi için hesap, başvuru sırasında verilir.

Teklifler, duyurunun yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilecektir.

İletişim telefon numarası:

40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat
Ayrıca bakınız