01.02.2023
17.02.2023

Eni Türkmenistan Limited şirketi ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited şirketi, sondaj kulesi ve genel tadilat faaliyetleri için gerekli alet ve yedek parça tedarikine ilişkin 10104909No.lu ihale ilan ediyor

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 17 Şubat 2023, 17:00'a kadar devam edecek.

E-posta adersi:

Vepa.Nepesov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiveva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022