18.03.2023
21.04.2023

Demiryolları teknik malzemelerin satın alınmasına uluslararası ilişkin ihale ilan ediyor

Demiryolları açık anonim şirketi aşağıdaki partilere yönelik teknik malzemelerin satın alınmasına ilişkin DÝ/AGPJ-030 No’lu açık uluslararası ihale ilan ediyor

Parti No.1 - Demiryolu hemzeminlerinde sinyalizasyon sistemi, haberleşme ve elektrik tedariki için malzemeler ve teknik ekipmanlar

İhale katılım koşulları:

  • başvuru sahibinin tam adı, yasal statüsü ve banka bilgilerinin yanı sıra adayın sicil ve düzenleyici belgeleri, vekaletname ve pasaportunun bir kopyasını içeren bir başvuruyu yazılı olarak sunun;
  • parti özelliklerini ve ilgili teknik gereksinimleri elde edin;
  • ihale belgelerinin bulunduğu zarf temin edilmeli
  • Her bir parti için 575 ABD doları (K.D.V dahil) tutarında ücret ödenmelidir.

Para transferinin yapılacağı hesap yazılı bir başvuru yapıldığında temin edilecektir.

İhale tekliflerinin içinde bulunduğu zarflar Demiryolları açık anonym şirketinin hesabına para transferi yapıldıktan sonra incelenir.

Not: Offshore bölgelerinde tescil edilmiş veya o bölgelerde banka hesapları olan şirketlerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

İhale belgeleri iki ayrı zarf halinde (teknik ve ticari teklifler) belirtilen adreste Demiryolları anonym şirketi binasının 55, 56 No’lu odasında (1.kat) 9.00 - 18.00 arasında kabul edilir.

İhaleye katılım teklifleri, ilanın yayım tarihinden itibaren 30 iş günü içinde kabul edilir.

İletişim telefonları:

+993 12 38-31-04

+993 12 38-32-31

Faks:

+993 12 38-31-03

S.Türkmenbaşı Caddesi 7, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022