30.05.2023
09.06.2023

Eni Türkmenistan Limited şirketi, gaz kompresör motorları için yedek parça alımı için ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited şirketi, gaz kompresör motorları için yedek parça alımına 10111625No.lu ihale ilan ediyor

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 9 Haziran 2023, 17:00'a kadar devam edecek.

E-posta adersi:

Toyly.Geldinazarov@eni.com;

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022