08.06.2023
07.07.2023

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partilerde belirtilen malların alımına yönelik ihalenin süresini uzatıyor:

Parti No.3 - Anne ve Çocuk Sağlığı Araştırma ve Klinik Merkezi için tıbbi malzemelerin satın alınması

Parti No.4 - Merkez Mahkeme'nin sağlık kurumu için sarf malzemesi alımı

Parti No.5 – Acil servis merkezi için tıbbi ekipman, sarf malzemeleri ve laboratuvar reaktiflerinin satın alınması.

Parti No.8 – Ahal vilayeti Gödepe ilçesinin Köpetdağ geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması;

Parti No.9 - Ahal vilayeti Gökdepe ilçesinin Owadandepe geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması;

Parti No.10 - Ahal vilayeti, Ak Bugday ilçesinin Önaldy geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı satın alınması;

Parti No.11 - Ahal vilayeti Kaka ilçesinin Govşut geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması;

Parti No.12 - Onkoloji Bilimsel Klinik Merkezi'ne tıbbi ekipman ve sarf malzemeleri

Parti No.13 - Kardiyoloji Bilimsel Klinik Merkezi'ne tüketim malzemeleri alımı;

Parti No.14 - Sağlık Teşhis Merkezi'ne tıbbi ekipman ve sağlık malzemeleri alımı

Parti No.21 — Mari Şehir Dahiliye Hastanesi için tıbbi ekipman alımı.

Parti No.22 — Mari şehrindeki 3.sağlık merkezi için tıbbi ekipman alımı.

Parti No.23 — Mari Şehir Hastanesi için tıbbi ekipman alımı.

Parti No.24 — Mari Velayet Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi'ne tıbbi malzeme ve sarf malzeme alımı.

Parti No.25 — Mary VilayetDermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi için tıbbi ekipman alımı

İhale teklifleri, ihalenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilir.

İletişim telefon numarası:

+993 12 40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022