06.09.2023
10.10.2023

Demiryolları açık anonim şirketi demiryolu üst yapıları için malzemelerin satın alınmasına ilişkin ihale ilan ediyor

Demiryolları açık anonim şirketi aşağıdaki parti için Türkmen manatı cinsinden yeniden DÝ/AGPJ-031 No’lu açık uluslararası ihale ilan ediyor

Parti No.1 - Demiryolu üst yapıları için malzemeler

İhale katılım koşulları:

  • başvuru sahibinin tam adı, yasal statüsü ve banka bilgilerinin yanı sıra adayın sicil ve düzenleyici belgeleri, vekaletname ve pasaportunun bir kopyasını içeren bir başvuruyu yazılı olarak sunun;
  • parti özelliklerini ve ilgili teknik gereksinimleri elde edin;
  • ihale belgelerinin bulunduğu zarf temin edilmeli
  • parti için 2.012,50 manat tutarında (KDV dahil 262,50 manat) ücret ödenmelidir.

Para transferinin yapılacağı hesap yazılı bir başvuru yapıldığında temin edilecektir.

İhale tekliflerinin içinde bulunduğu zarflar Demiryolları açık anonym şirketinin hesabına para transferi yapıldıktan sonra incelenir.

İhale belgeleri iki ayrı zarf halinde (teknik ve ticari teklifler) belirtilen adreste Demiryolları anonym şirketi binasının 55, 56 No’lu odasında (1.kat) 9.00 - 18.00 arasında kabul edilir.

İhaleye katılım teklifleri, ilanın yayım tarihinden itibaren 30 iş günü içinde kabul edilir.

İletişim telefonları:

+993 12 38-34-78

+993 12 38-36-00

Faks:

+993 12 38-31-03

S.Türkmenbaşı Caddesi 7, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022