30.09.2023
30.10.2023

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, reaktiflerin alımına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partide belirtilen malların alımına yönelik ihale ilan ediyor

Parti No.33 - Bulaşıcı Hastalıklar Merkezleri Müdürlüğü için reaktif ve tıbbi sarf malzemesi alımı

İhale teklifleri, ihalenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilir.

İletişim telefon numarası:

+993 12 40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022