Hizmet

Demirgazyk Söwda Ýoly şirketi uluslararası ihale ilan ediyor

11.07.2023 09.08.2023

Demirgazyk Söwda Ýoly şirketi, personele taşımacılık hizmetinin verilmesine ilişkin XO-9 No.lu uluslararası ihale ilan ediyor ihaleye katılmak için: Başvuru sahipleri, tam adı,...

Balkanabat, Balkan vilayeti, Türkmenistan

Türkmenhowaýollary Ajansı ihale ilan ediyor

16.06.2023 20.07.2023

Türkmenistan Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulaşım ve Haberleşme Ajansı’nın Türkmenhowaýollary Ajansı, elektronik belge dolaşım sisteminin oluşturulması ve uygulanması, gerekli ekipmanın satın...

A. Niyazov Cad. 326, Aşkabat, Türkmenistan
2022