İhaleler

Türkmendenizderyolları Ajansı ihale ilan ediyor

25.11.2023 18.12.2023

Türkmendenizderyollary Ajansı, aşağidaki partiler için gerekli fonların satın alınmasi amacıyla uluslararası bir ihale ilan ediyor: Parti No.1 - Türkmenbaşı Uluslararası Deniz...

Şagadam Caddesi, No. 8 A, Türkmenbaşı şehri, Balkan vilayeti, Türkmenistan
2022