İhaleler

Türkmenhimiýa Devlet Kurumu uluslararası ihale ilan ediyor

22.09.2023 14.10.2023

Türkmenhimiýa (Türkmenkimya) Devlet Kurumu, ihale ekibi adına madencilik teknolojisi seçimi ve hammaddeye dayalı yüksek kaliteli tuz çeşitlerinin üretiminin organizasyonu hakkında...

Arçabil Caddesi 132, Aşkabat, Türkmenistan
2022