Türkmenistan’da bankaların manat cinsinden sağladıkları kredi miktarları açıklandı

Merdan Cumayev
Türkmenistan’da bankaların manat cinsinden sağladıkları kredi miktarları açıklandı
Türkmenbaşı we Halkbank Bankaları Türkmenistan’da kredi sağlayan bankalardır.

1 Nisan 2021 itibari ile, Türkmenistan kredi kurumları tarafından devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredi miktarının toplam tutarı 52 milyar 585 milyon manata tekabül ederken, 2020 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 17,2 oranında arttı. Türkmenistan Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, 2020 yılının ilgili döneminde sağlanan kredilerin toplam tutarı 44 milyar 883 milyon manat olmuştu.

Ayrıca 1 Nisan 2021 itibari ile, Türkmenistan kredi kurumlarının özel sektör işletmelerine ve devlet dışı kuruluşlara sağladıkları kredi miktarı 5 milyar 722 milyon manat olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 17,7 oranında arttı. Bu rakam, 2020 yılının ilgili döneminde 4 milyar 863 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Ek olarak, 1 Nisan 2021 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 13 milyar 250 milyon manata tekabül etti ve geçtiğimiz yılın ilgili dönemine göre yüzde 9,5 oranında arttı. 2020 yılının ilgili döneminde bu rakam, 12 milyar 102 milyon manat olmuştu.

Bilindiği üzere, 1 Şubat 2021 itibari ile Türkmenistan kredi kurumlarının işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara sağladıkları kredi miktarı toplamı 70 milyar 511 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Bankacılık Denetim Dairesi’nin verilerine göre, Türkmenbaşı Devlet Ticaret Bankası, Dayhanbank Devlet Ticaret Bankası, Türkmenistan Devlet Dış Ekonomik İş Bankası, Halkbank Anonim Ticaret Bankası, Senagat Anonim Ticaret Bankası ve Rısgal Anonim Ticaret Bankası Türkmenistan’da kredi sağlayan bankalardır.

Merdan Cumayev

Türkmenistan Devlet Ekonomi ve Yönetim Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi