BMKP ile Türkmenistan, dijital dönüşüm işbirliğini geliştiriyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
BMKP ile Türkmenistan, dijital dönüşüm işbirliğini geliştiriyor
Mutabakat Zaptı’nın temel amacı, devlet yönetiminde dijital dönüşüme yönelik işbirliği yelpazesini genişletmekten ibarettir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulaşım ve Haberleşme Ajansı’nın Türkmenaragatnaşyk (Türkmeniletişim) Ajansı arasında cuma günü Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı binasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

BMKP’den yapılan açıklamaya göre, imzalanan belgenin temel görevleri arasında Türkmenistan’da sektörlerarası elektronik bağlantı sisteminin uygulanması aracılığıyla devlet yönetiminde dijital dönüşüme yönelik işbirliği yelpazesinin genişletilmesi, ayrıca söz konusu sistem projesinin geliştirilmesi, ileri gelen uluslararası deneyimlerden faydalanılması ve devlet yönetiminde dijital dönüşüm için Milli potansiyelin arttırılması yer alıyor.

Mutabakat Zaptı’nın uygulanmasının, dijital gelişime yönelik Milli hedeflerin gerçekleştirilmesinde itici güç olması bekleniyor. Bu hedefler, ‘’2019-2025 Yılları Türkmenistan’da Dijital Ekonomiyi Geliştirme Konsepti’’ ve ‘’2019-2025 Yılları Türkmenistan’da Dijital Ekonomiyi Geliştirmeye İlişkin Devlet Programı’’nda tanımlanmaktadır.

Buna ek olarak, yakın zamanda başlatılan 2022-2025 Yılları Dijital Stratejisi uyarınca, Mutabakat Zaptı BMKP’nin dijital dönüşümü hızlandırma çabalarını destekleyecek ve dijital teknolojilerin tanıtılması yoluyla vatandaşlar için yeni fırsatlar sunacaktır.

2022