FAO, Türkmenistan'da tuzlu arazilerin haritalandırılmasına ilişkin çevrimiçi seminer düzenledi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
FAO, Türkmenistan'da tuzlu arazilerin haritalandırılmasına ilişkin çevrimiçi seminer düzenledi
Seminerin temel amacı, katılımcılara GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) teknolojilerinden yararlanarak, tuzlu arazileri haritalandırma yöntemlerini tanıtmaktan ibaret oldu.

Birleşmim Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 26-28 Nisan 2022 tarihlerinde Türkmenistan’ın tuzlu arazilerinin haritalandırılmasına ilişkin çevrimiçi eğitim semineri düzenledi.

Üç günlük eğitim semineri, Küresel Toprak Ortaklığı (GSP) ile birlikte ‘’Orta Asya ve Türkiye'nin Kuraklık ve Tuzlanmaya Eğilimli Tarım Arazilerinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi 2’’ (CALCILM-2) başlıklı projesi çerçevesinde düzenlendi.

Seminere Türkmenistan kamu kurumları ve ilgili yapılarının 40’dan fazla temsilcisi, ayrıca yerel yönetim kurumlarının, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin (TSGB) temsilcileri katıldılar.

Seminerin temel amacı, katılımcılara GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) teknolojilerinden yararlanarak, tuzlu arazileri haritalandırma yöntemlerini tanıtmaktan ibaret oldu. Eğitim seminerinin katılımcıları, Küresel Toprak Ortaklığı uzmanlarının yardımları ile arazilerdeki tuzluluğun gerçek zamanlı değerlendirilmesinin modern yöntemleriyle ilgili ve uzaktan uyarma konusunda eğitim aldılar.

Türkmenistan, CALCILM-2 bölge projesini başarıyla uygulamaya devam ederken, sürdürülebilir arazi ve su yönetiminde modern yöntemlerin ve teknolojilerin kullanılması amacıyla ilgili faaliyetleri hayata geçiriyor. Bu faaliyetlerin hayata geçirilmesi, yerel tarım topluluklarının sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Mayıs 2018'de başlatılan ve 75 milyon ABD dolarının üzerinde bir bütçeye sahip ‘’Orta Asya ve Türkiye'nin Kuraklık ve Tuzlanmaya Eğilimli Tarım Arazilerinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi 2’’ (CACILM-2) projesi, katılımcı ülkelerin hükümetleri tarafından ortak finanse edilen en büyük sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi girişimlerinden biridir.

2022