Lebap vilayetinin özel sektörü, ekonomideki konumunu güçlendiriyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Lebap vilayetinin özel sektörü, ekonomideki konumunu güçlendiriyor
Lebap vilayetinde yaklaşık 50 şirket inşaat malzemeleri üretmektedir.

Lebap vilayetinin özel sektörü, yılın ilk altı ayında vilayet ekonomisindeki konumunu daha da güçlendirdi. İlgili haber, Türkmenistan resmi medyasında çarşamba günü yer aldı.

Bu yılın  ocak-haziran aylarını kapsayan döneminde, özel şirketler vilayetin sanayi üretimindeki paylarını arttırdılar. Vilayetin sanayi üretiminin üçte ikilik bir kısmı özel sektörün payına düştü.

Türkmenistan’ın doğu bölgesinde yer alan Lebap vilayetinde yaklaşık 50 şirket tuğla, betonarme kolon, yer döşemesi, cam ve kireç gibi inşaat malzemeleri üretmektedir.

2022 yılının ilk yarısında Lebap vilayetinde toplam tutarı 9,85 milyar manatın üzerinde sınai ürün üretildi. Bu rakamın 6,42 milyar manattan fazlası özel sektörün, geri kalan 3,42 milyar manatlık kısmı ise devlet işletmelerinin payına düştü.

Belirtildiği gibi, vilayetin perakende ticaret hacminde de artış kaydedildi. Bu yılın ilk altı ayında Lebap vilayetindeki perakende ticaret hacmi 6,62 milyar manatı aştı ve 2021 yılının ilgili dönemine oranla yüzde 10,5 arttı.

Lebap vilayetinin toplam ticaret hacminin yüzde 90’ı, başka bir deyişle 5,97 milyar manattan fazlası özel sektörün payına düşmektedir. Bu dönemde vilayetin özel sektörüne ait perakende ticaret hacmi göstergesi, 2021 yılının ilk altı ayına oranla yüzde 13 arttı. Devlet işletmelerinin ticaret hacmi ilgili dönemde yüzde 13 arttı ve 134,1 milyon manat oldu.

Türkmenistan’ın doğu bölgesinde yer alan Lebap vilayetinin yönetim merkezi Türkmenabat kentindedir. Lebap vilayetinin Afganistan ve Özbekistan ile sınırı bulunuyor.

2022