07.01.2021
27.01.2021

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tedarikçi seçimi için ihale ilan ediyor

Parti No.1 - Türkmenistan Devlet Tapu Kadastrosunun otomatik jeoinformasyon sisteminin geliştirilmesi için teknik talebe uygun özel yazılım satın alınması.

Alıcı: Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı.

İhale, 27 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek.

İhaleye katılım için gerekli belgeler, mal (iş, hizmet) tedariki şartları, miktar ve diğer malzemelerle ilgili bilgileri Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nda bulunan ihale ekibinden temin edebilirsiniz.

İletişim telefonları: 39-46-32, 39-46-38.

Arçabil Caddesi 156, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022