07.01.2021
27.01.2021

Maliýe we ykdysadyýet ministrligi üpjün edijileri saýlap almak boýunça tender yglan edýär

Lot №1 – Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň awtomatlaşdyrylan geomaglumat ulgamyny işläp taýýarlamagyň tehniki ýumşuna laýyklykda ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-46-32, 39-46-38.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 156
Bulary hem okaň
2022