22.04.2021
26.05.2021

Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, gerekli malzeme alımı ihalesini uzatıyor

Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, tedarikçi seçimine yönelik uluslararası ihalesini uzatıyor.

Parti No.1 - Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Devlet Veteriner Servisi için uluslararası standartlarla uyumlu özel araçların tedariki.

Parti No.2 Uluslararası standartlarla uyumlu veterinerlik ilaçlarının tedariki.

Parti No.3 - Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Devlet Vetenirer Servisi için uluslararası standantlarla uyumlu veterinerlik laboratuvar teçhizatlarının tedariki.

Parti No.4 - Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Devlet Veterineri Servisi için uluslararası standartlarla uyumlu teşhis ekipmanları ve kimyasal reaktiflerin tedariki.

Parti No.5 - Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Çevre Koruma Servisi için uluslararası standartlarla uyumlu özel araçların tedariki.

Parti No.6 - Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Çevre Koruma Servisi için laboratuvar teçhizatları ve ölçüm ekipmanlarının tedariki.

Parti No.7 - Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Çevre Koruma Servisi için uluslararası standartlarla uyumlu teşhis ekipmanları ve kimyasal reaktiflerin tedariki.

İlgilenen taraflar, katılımcının adı ve soyadının, yasal statüsünün, kayda alındığı ülkenin, ayrıntılı bilgilerinin ve telefon numarasının birtildiği yazılı başvuruda bulunabilirler.

Yazılı başvurunun teslimi sırasında para kaynaklarının aktarılmasına yönelik hesap numarası verilecektir. Teklifler, Bakanlığın hesabına para aktarıldıktan sonra incelenecektir.

İhale ile ilgili belgelerin bulunduğu zarf, mühürlenerek onaylanmış ihale teklifi zarfıyla birlikte, mühürlü olarak sunulmalıdır.

İhale teklifli zarf, ihale belgelerinin olduğu zarfta belirlenen listeye göre düzenlenmelidir. İhale belgelerinin olduğu zarfta bilgiler elektronik ortamda şözleşmelerin esas şartları Word dosya biçiminde, teknik ve ekonomik özellikler Excel dosya biçiminde olmalıdır.

İhaleye katılım başvuruları yerel saatle 09:00-17:00 saatleri arasında kabul edilecektir. İhale zarfları, ihalenin yayın tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.

İletişim telefonları:

44-77-47; 44-78-30; 94-12-04

E- posta: minagri@online.tm

Arçabil Cadddesi 92, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022