23.09.2021
02.10.2021

PETRONAS Çarigali Türkmenistan şirketi sigorta hizmetlerine ilişkin ihale ilan ediyor

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, Türkmenistan'ın tüm yetkili ve garantili sigorta şirketlerini sigorta hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin ihaleye katılmaya davet ediyor

Hizmet Tanımı:

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi için Blok 1'de petrol operasyonlarına sigorta programı sağlamak üzere yerel sigorta şirketinin seçilmesi.

İhaleye katılmak isteyen tüm şirketler aşağıdaki belgeleri temin edilmelidir:

  • ihaleye katılım başvurusu (hizmetin adı mutlaka belirtilmelidir);
  • sigorta hizmetleri sağlamak için şirket temsilcisi tarafından imzalanmış mühürlü izin kağıdı;
  • şirketin Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'ndeki Tescil Belgesi ve Sigorta Ruhsatı fotokopisi.

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:

tender.tkm12@petronas.com.my

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022