07.03.2024
26.03.2024

Türkmenhavayolları Ajansı'nın kamu hizmeti şirketi yeşil alanların bakımı için ihale ilan ediyor

Türkmenhavayolları Ajansı'nın kamu hizmeti şirketi, Aşkabat şehri Buzmeyin ilçesinin Yalkym köyünün güney tarafındaki orman ağaçlandırmalarında yeşil alanların bakımı için ihale ilan ediyor

İlgili taraflar, Türkmenhavayolları Ajansı Kamu Hizmetleri şirketine başvurabilirler. İhale belgeleri paketi 500 (beş yüz) manat tutarında ücret ödeyerek, (K.D.V ve banka masrafları hariç) temin edilmelidir.

Teklifler, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 20 günü içerisinde kabul edilecektir.

İletişim için telefon numarası:

+993 12 48-67-03

Atatürk Caddesi 31, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022