20.04.2022
20.05.2022

Eni Türkmenistan Limited şirketi, pompa üniteleri alımı için ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited şirketi, iki adet pompa ünitesi ve petrol rafineri tesisine iki yıl boyunca yedek parça tedarikine ilişkin 10103485 No.lu ihale ilan ediyor

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 20 Mayis 2022, 17:00'a kadar devam edecek.

E-posta adersi:

bahar.nuriyeva@eni.tm

Karamat.Reimbayeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022