14.02.2024
27.02.2024

Eni Türkmenistan Limited Şirketi, otomatik parafin sıyırma ünitelerinin tedariki için ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited Şirketi, otomatik parafin sıyırma ünitelerinin tedariki ve işletme/bakım hizmetleri için 10115911No.lu ihalesine katılım tekliflerin ön başvurusunu duyurdu

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 27 Şubat 2024, 23:00'a kadar devam edecek.

Teknik şartnameler ve ayrıntılı gereklilikler ihale aşamasında sağlanacaktır.

E-posta adersi:

Bahar.Nuryyeva@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022