03.08.2022
15.08.2022

Eni Türkmenistan Limited şirketi, yazılım kurulumu için ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited şirketi, personel ve muhasebe ünitelerinde yazılım kurulumu ve teknik servisi için 10104956 No.lu ihale ilan ediyor

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 15 Ağustos 2022, 17:00'a kadar devam edecek.

E-posta adersi:

viktoriya.nurberdiyeva@eni.com

karamat.reimbayeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022