10.08.2022
23.08.2022

PETRONAS Çarigali Türkmenistan, tedarik gemileri tedarikine ilişkin ihale ilan ediyor

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, tedarik gemileri tedariki için PCT/TKG-WD/2022/008 No.lu ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için, ilgi şirketlerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

  • ihaleye katılım için dilekçe / başvuru (ihale numarası ve ismi gösterilmeli);
  • başvuru teslim hakkı için yetkili temsilciye vekaletname;
  • Türkmenistan'da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgelerinin (varsa) kopyaları;

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 14 tavkim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:

tender_secretarytkm2@petronas.com.my

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022