01.12.2022
04.01.2023

Türkmenistan’ın Türkmenistan Devlet Ticaret Bankası, denetimin yapılmasına ilişkin uluslararası ihale ilan ediyor

Türkmenistan’ın Türkmenistan Devlet Ticaret Bankası, 2022 yılı için uluslararası standartlara uygun olarak derlenen mali tabloların denetimine ilişkin uluslararası ihale ilan ediyor

İhale teklifleri, duyurunun yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü süresi içerisinde Türkmenistan Devlet Ticaret Bankası binasında kabul edilecek.

İhalenin teknik gereksinimlerini Türkmenistan Devlet Ticaret Bankası binası veya e-posta aracılığı ile temin edilebilir.

İletişim telefon numarası:

+99312 44-02-60

+99312 44-35-66

+99312 44-02-50

E-posta:

tnbktm@sanly.tm

Goroglı Caddesi 79, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022