03.12.2022
02.01.2023

Chuanqing Sondaj Mühendislik Şirketi'nin Türkmenistan şubesi ihale ilan ediyor

Çinli CNPC şirketinin bir yan kuruluşu olan Chuanqing Sondaj Mühendislik Limited Şirketi'nin Türkmenistan şubesi, barit konsantresi ve G sınıfı HSR tamponad çimentosu alımı için WZ-ZJCG-2211008-01 No.lu ihale ilan ediyor

1. İhale açık formatta yapılacak ve iki partiye ayrılacaktır:

Parti No.1 - 6.000 ton barit konsantresi.

Parti No.2 - 2.000 ton tamponad çimentosu.

2. İhaleye katılım için gerekli belgeler:

  • ihalenin adını, numarasını, tarihini belirten ve bu ihalenin yayınlanan baskısına atıfta bulunan bir başvuruda bulunun;
  • gerekli tüm ihale faaliyetlerini yürütmek için yetkili temsilcinin vekâletnamesi
  • ihale katılımcı hakkında, şirketin tam adını, yasal statüsünü, kayıtlı olduğu ülkeyi ve ayrıntılarını, kuruluş ve yetki belgelerinin kopyalarını içeren kısa bilgiler verin;
  • katılımcının bu alandaki iş deneyimi, ortakların özellikleri, ürün teslim şartları ve koşulları, ürünün nakliye yönü, araç türü, ambalaj türü ve kredibilitesi hakkında bilgiler;
  • tedarik edilen ürünün bağımsız bir laboratuvar tarafından yapılan kalite kontrolünün sonucu, menşe şahadetnamesi, kalite sertifikası ve üreticinin ürünlerinin kalitesini teyit eden diğer sertifikalar;
  • katılımcının ihale için ön seçim sürecindeki itibarı, sözleşmeyi ifa etme yeteneği, işbirliği düzeyi ve malların kullanımına ilişkin açıklama ve diğer bilgiler;
  • ön elemeye katılanların her biri üründen 3 numune sağlamalıdır (her numune 5 kg ağırlığındadır);

İhaleye katılım başvuruları, yarışmaya ilişkin resmi belgeler, ürün numuneleri, ilanın yayım tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde saat 18:00'e kadar yazılı olarak kabul edilir.

Ürün kopyaları iade edilmez.

3. İhale dokümanı satış tarihi:

İhale dokümanı ve numunelerinin incelenip onaylanmasından sonra, ihale dokümanı ihale ekibi tarafından satılacak, her partinin fiyatı (vergi, harç ve banka harçları hariç) 100 (yüz) ABD dolarıdır. Ödeme banka havalesi ile (banka bilgileri aşağıda gösterilmiştir) yapılır. Ödeme, ihale duyurucunun banka hesabına para transferi yapılarak yapılır.

Bu ihale, ihale dokümanlarının satışından sonraki 20'nci (yirminci) takvim gününde kapatılacaktır.

Katılımcı, ihale dokümanını satın aldıktan sonra bu ihaleye resmen katılmış olur ve ihaleyi duyuran taraf resmi ihale süresi içinde teklif vermemesi, seçim kriterlerini karşılamaması veya diğer durumlara göre ihaleyi kazanamama gibi durumlardan sorumlu olmaz ve ihale ücretini iade etmez.

4. İhaleyi duyuran tarafın banka bilgileri:

Hesap Adı: CNPC Chuanqing Sondaj

Engineering Company Limited Türkmenistan Şubesi

Banka: Türkmenistan Devlet Dış Ekonomik İş Bankası

Hesap No: (USD): 23203000220184200241000

Vergi No: 101621005133

S.W.I.F.T.: SBFRTM22

İhale belgelerinin satın alınması için ödeme onayı, ihale ekibine sunulmalı veya e-posta ile gönderilmelidir.

Sorumlu uzman: Annagulyeva Maral

Telefon numarası: 445200 (9533), +993 65-68-20-17

E-posta adresi: ccdcttender@mail.ru

Bitarap Türkmenistan Caddesi, 553/3, B Blok, Oda 405, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022