19.04.2023
18.05.2023

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Samayi Bakanlığı, tıbbi ekipman alımına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partide listelenen malların satın alınması için uluslararası ihale ilan ediyor:

Parti No.20 - Tıbbi Ekipman Üretim Birliği’ne tıbbi ekipman ve malzeme alımı

Teklifler, duyurunun yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilecektir.

İletişim telefon numarası:

+993 12 40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022