18.04.2023
01.05.2023

CNPC'nin Türkmenistan şubesi, doğalgaz iletim ünitelerinin genel tadilatı için ihale ilan ediyor

CNPC'nin Türkmenistan şubesi 3, 4 ve 5 No.lu doğalgaz iletim ünitelerinin demontajı, SOLAR tipi gaz türbini üretim tesisine taşınması ve genel tadilatı, gaz kompresörünün kuru gaz contasının değiştirilmesi için CIT-23033-SR No.lu ihale ilan ediyor

Bu ihaleye ilgi duyan her firma aşağıdaki belgeleri ibraz ederek ihaleye katılmak için başvurabilir:

  • İhaleye katılım başvurusu.
  • Şirket hakkında, ana faaliyetleri / işi, şirketin tam adını ve yasal durumunu, yapısını ve organizasyonunu gösteren kısa bilgiler. Şirketin yerel tescili ve lisanslaması hakkında bilgi.
  • Şirketin son 3 yıllık onaylı mali durumu ile son 3 yıllık onaylı mali tabloları.
  • Son 3 yılda benzer projelerde deneyim.
  • Bu ihale için önerilen birimlerin ve ekipmanın yeri ve mevcut durumu.
  • Türkmenistan Girişimciler ve Sanayiciler Birliği'ne üyelik belgesinin bir kopyası.
  • Solar Turbine'den resmi proje izin belgesi.
  • Yüklenici 2 adet mekanik teçhizat uzmanı, 2 enstrümantasyon ve A uzmanı, 1 güvenlik uzmanı olmak üzere ilgili sertifikalara sahip olmalıdır.
  • Yüklenici, yüksek hassasiyetli lazer hizalama cihazı, lazerli seviye ölçer, tork anahtarı gibi gaz türbini motorunun sökülmesi/takılması için gerekli tüm alet setine sahip olmalıdır.
  • Yüklenicinin en az 5 ton kaldırma kapasiteli forklifti ve çalıştıracak kalifiye personeli olmalıdır.

İlfilenen şirketlerin ön belgeleri damgalanarak, yönledirme mektubu ile birlikte kapalı zarfta teslim edilmelidir. (Zarf iki örnek halinde ve belgeler taranmış bir şekilde olmalıdır). Zarfın dışında kabul edici ve gönderici adları, ihale numarası ve adı belirtilmelidir.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 14 takvim günü içinde kabul edilir.

Bağlantı kurulacak kişi: Narine Simonyan

Telefon: +99312 44-54-34

Faks: +99312 44-50-44

Bitarap Türkmenistan Caddesi 553/3, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022