10.05.2023
22.05.2023

Eni Türkmenistan Limited şirketi, petrol rezervuarlarının temizlenmesi ve onarımı için ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited şirketi, yağ tankı temizliği ve onarımı için 10109395 No.lu ihale ilan ediyor

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 22 Mayıs 2023, 17:00'a kadar devam edecek.

E-posta:

Toyly.Geldinazarov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022