27.05.2023
09.06.2023

PETRONAS Carigali (Turkmenistan) şirketi ihale ilan ediyor

PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd şirket denetleme ve erozyona karşı denetim hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin РСТ/ТКА/2023/001 No.lu ihale ilan ediyor (Parti A ve B)

İhaleye katılmak için, ilgi şirketlerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

  • ihaleye katılım için dilekçe / başvuru (ihale numarası ve ismi gösterilmeli);
  • başvuru teslim hakkı için yetkili temsilciye vekaletname;
  • Türkmenistan'da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgelerinin (varsa) kopyaları;

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) takvim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:

tender.tkm8@petronas.com.my

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022