05.06.2023
23.06.2023

Eni Türkmenistan Limited şirketi ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited şirketi, Wyşka (Uzboy) yerleşim birimindeki Toplu Petrol Hazırlama ve Akıtma Ünitesi'ne petrol hazırlamak için üç adet boru soba, yedek kıvırımlı borular ve yedek parçaların iki yıl süreyle tedariki için 10112400No.lu ihale ilan ediyor

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 16 Haziran  2023, 17:00'a kadar devam edecek.

E-posta adersi:

Aleksey.Butenko@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022