08.06.2023
21.06.2023

PETRONAS Charigali Türkmenistan şirketi ihale ilan ediyor

PETRONAS Charigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, sondaj atığı termal arıtma tesisi ve ilgili hizmetlerin sağlanması için PCT/ТКГ-WD/2023/002 No.lu ihaleye katılmaya davet ediyor

İhaleye katılmak için, ilgi şirketlerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

  • ihaleye katılım için dilekçe/başvuru (ihale numarası ve ismi gösterilmeli);
  • başvuru teslim hakkı için yetkili temsilciye vekaletname;
  • Türkmenistan'da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgelerinin (varsa) kopyaları;

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 14 tavkim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:

tender.tkm8@petronas.com.my

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022