14.06.2023
18.07.2023

Türkmenistan Merkez Bankası ihale ilan ediyor

Türkmenistan Merkez Bankası, Ahal veilayeti Kaka ilçesi G.Kuliyev çiftçi birliği arazisinde bankaya tahsis edilen 200 hektarlık arsanın 100 hektarlık kısmında aşağıdaki faaliyetlerin yapılması için açık ihale ilan ediyor:

  • yer altı dikey kuyularını öngörülen şekilde delmek ve gerekli ekipmanla donatmak;
  • su depolarının ve sulama sisteminin kurulması ve gerekli inşaat malzemeleri ve ekipmanlarının satın alınması;
  • meyve bahçesi ve üzüm fidanlarının satın alınması ve dikilmesi;
  • elektrik enerjisinin temini, gerekli teçhizatın, malların satın alınması, kurulum ve kullanıma hazırlık;
  • bir demir çit (ağ) çevrelemek ve gerekli malları satın almak;
  • çalışan personel için dinlenme tesisleri ve yardımcı binaların inşası için inşaat malzemelerinin satın alınması ve kullanıma hazır hale getirilmesi.

Teklifler, ilanın yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde kabul edilir.

İletişim telefon numaraları:

+993 12 38-10-27

+993 12 38-15-25

+993 12 38-14-27

Bitarap Türkmenistan Caddesi 36, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022