16.06.2023
20.07.2023

Türkmenhowaýollary Ajansı ihale ilan ediyor

Türkmenistan Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulaşım ve Haberleşme Ajansı’nın Türkmenhowaýollary Ajansı, elektronik belge dolaşım sisteminin oluşturulması ve uygulanması, gerekli ekipmanın satın alınması ve bakım sağlanması için açık ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için:

  • başvuranın yazılı başvurusu, tam adı, iş deneyimi, yasal durumu ve banka bilgileri, başvuranın kaydı ve yasal belgeleri, vekaletname ve pasaport sureti, telefon numaraları;
  • Türkmenistan’ın ‘’Devlet İhtiyaçları İçin Mal Tedarik, İş ve Hizmet İhalelerine İlişkin Kanunu’’, ‘’İhale Yapma Kuralları’’ ve ihaleye katılmak için gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olmalısınız;
  • ihaleye katılabilmek için yerli şirketlerin 175 manat, yabancı şirketlerin 50 ABD doları (KDV ve banka masrafları hariç) ödemesi gerekmektedir. Yazılı başvuru yapıldığında para transferi için hesap numarası bildirilir;
  • ihale için teknik çalışma ve talimatlar Türkmenhowaýollary Ajansı’nın 519 veya 520 numaralı odalarından temin edilebilir.

Türkmen Hava Yolları’nın banka hesabına para aktarıldıktan sonra ihale paketleri incelenecektir. İhale sonucuna bakılmaksızın ihale ücreti iade edilmez.

Not: Açık deniz yetki alanlarında kayıtlı veya banka hesapları bulunan şirketlerin başvuruları kabul edilmemektedir.

Teklifler, ilanın yayımı tarihinden itibaren 30 iş günü içinde kabul edilir. Son başvuru tarihinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Kapalı teklif paketleri Türkmen Hava Yolları'nın 519 veya 520 numaralı odalarında yerel saatle 16:00-18:00 saatleri arasında kabul edilecektir. İhale paketi, teklifin elektronik versiyonunu ve sözleşmenin ana şartlarını (Word formatında), ayrıca teknik ve ekonomik şartnameleri (Excel formatında) içermelidir.

Telefon numaraları:

+993 12 44-31-81

+993 12 44-30-10

A. Niyazov Cad. 326, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022