20.06.2023
24.07.2023

Türkmenhavayolları Ajansı'nın kamu hizmeti şirketi ATS'nin bakımı için bir ihale ilan ediyor

Türkmenhavayolları Ajansı'nın kamu hizmeti şirketi,  otomatik rezerv transferi yapısının bakım ve onarım hizmetleri için bir ihale ilan ediyor

İlgili taraflar, Türkmenhavayolları Ajansı Kamu Hizmetleri şirketine başvurabilirler. İhale belgeleri paketi 550 (beş yüz elli) manat tutarında ücret ödeyerek, (K.D.V ve banka masrafları hariç) temin edilmelidir.

Teklifler, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde kabul edilecektir.

İletişim için telefon numarası:

+993 12 48-67-03

Atatürk Caddesi 31, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022