05.07.2023
14.07.2023

Hazar Konsorsiyumu fiber optik kablo döşeme işi için ihale ilan ediyor

Hazar Sözleşmeli bölgesinde (Doğu Çeleken Sahası) Üretim Paylaşımı Anlaşması hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren Türkmen Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi Kapalı Anonim Şirketi ve Mitro International Limited'den oluşan Hazar Konsorsiyumu, aşağıdaki parti temelinde ihale ilan ediyor:

Parti No.1 - Fiber optik kabloların döşenmesi

İhale başvurusu için, duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde (yerel saatle 18:00'e kadar) katılmak için şunların yapılması gerekir:

  • 250 (iki yüz elli) ABD doları tutarında ihale ücreti ödemeniz gerekmektedir. Türkmenistan'ın "Hidrokarbon Kaynaklarına İlişkin" Kanunu uyarınca, K.D.V'den muaftır.
  • İhaleye katılmak için adayın yazılı başvurusu;
  • İhale şartlarını ve parti özelliklerini öğrenin.İhale şartlarını temin ederek ihaleye katılmak için, katılımcının ihale ücretinin ödendiğini teyit eden belge ve yazılı başvuru (şirket hakkında kısa bir bilgi ve e-posta adreslerini içeren, yetkili temsilci ve şirket kaşesi ile teyit edilmiş biçimde) teslim edilmelidir.

Ücret ödemek için banka hesapları: Şirket şubesi MITRO INTERNATIONAL LIMITED TURKMENISTAN

Döviz hesabı: 232 030 002 201 849 001 69000 Türkmenistan Devlet Dış Ekonomik İş Bankası, vergi numarası: 302 341 000 023 kasa hesabı:11 018 401 101 001 0000 3000 MFO 390 101 201

SWIFT: SBFETM 22. Banka harcamaları adayın yükümlülüğündedir.

Açıklayıcı bilgiler, başvurunun içeriği ile tanışmak ve başvuruları almak aşağıdaki adreslerde gerçekleştirilir:

Hazar Konsorsiyum Ofisi, Ali Şir Nevai caddesi 100, (Altın Zaman Binası) Aşkabat, Türkmenistan, 744000

Bilgi için telefon:

+993 12 44-33-00

Faks:

+993 12 44-33-01

E-posta:

a.ishankulieva@asb.mitro-int.com, sergey.radko@mitromos.com, igor.savochkin@mitromos.com

A. Nevai caddesi 100, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022