10.07.2023
24.07.2023

CNPC'nin Türkmenistan'daki şubesi, korozyon muayenesinde teknik bakım hizmetine ilişkin ihale ilan ediyor

CNPC'nin Türkmenistan'daki şubesi, korozyon muayenesinde teknik bakım hizmetine ilişkin CIT-23055-SR No.lu ihale ilan ediyor

İlgilenen tüm şirketler aşağıdaki belgeleri sunarak teklif verebilir:

  • İhaleye katılım başvurusu;
  • Şirket, iş faaliyetleri, birikmiş deneyim, kurumsal yasal biçim, tescil ve lisans hakkında genel bilgiler sağlayın;
  • Şirketin son 3 yıldaki mali durumu hakkında bilgi vermek;
  • Şirketin son 5 yıl içinde bu alandaki projeleri hakkında bilgi vermek
  • İhale durumunda şirketin banka garantisi vermeye hazır olduğunu belirten resmi yazı.
  • Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'ne kayıtlı olmalı ve sertifikanın bir kopyasını ibraz etmelidir.
  • Eksiksiz şirket profili bilgileri, işletme ruhsatı kopyası, vergi sicil belgesi ve diğer materyalleri sağlayın;
  • İşletmenin ruhsatı askıya almayacağına veya iptal etmeyeceğine, müflis ilan edilmeyeceğine ve ihale işlerinin yapılması sırasında sözleşmenin tüm şartlarını yerine getireceğine dair işletme yöneticisi veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış teminat mektubu.

İlfilenen şirketlerin ön belgeleri damgalanarak, yönledirme mektubu ile birlikte kapalı zarfta teslim edilmelidir. (Zarf iki örnek halinde ve belgeler taranmış bir şekilde olmalıdır). Zarfın dışında kabul edici ve gönderici adları, ihale numarası ve adı belirtilmelidir.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 14 takvim günü içinde kabul edilir.

Bağlantı kurulacak kişi: Narine Simonyan

Telefon: +993 12 44-54-34

Faks: +993 12 44-50-44

Bitarap Türkmenistan Caddesi 553/3, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022