26.09.2023
30.10.2023

Aşkabat Uluslararası Havalimanı, fıskiyelerin bakımı için ihale ilan ediyor

Türkmenhowaýollary (Türkmenhavayolları) Ajansı’nın Aşkabat Uluslararası Havalimanı, havalimanının fıskiyelerinin bakımının yanı sıra çimlerin, çimenlerin, yeşil alanların, ağaçların, çalıların ve çiçeklerin bakımı ve sulanması hizmetlerine ilişkin ihale ilan ediyor

İlgili tüm taraflar, Türkmenhavayolları Ajansı’nın Aşkabat Uluslararası Havalimanı ile iletişime geçebilirler:

1.000 (bin) manat (KDV ve banka masrafları hariç) ücret ödeyerek ihale evraklarını alınız.

İhale teklifleri, ilanın yayımı tarihinden itibaren 30 iş günü içinde kabul edilir.

İletişim için telefon numarası:

+993 12 37-83-70

Faks:

+993 12 23-48-27

Aşkabat Uluslararası Havalimanı, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022