18.11.2023
22.12.2023

Türkmengeologiýa Devlet Kurumu sismik arama çalışmaları için uluslararası ihale ilan ediyor

Türkmengeologiýa Devlet Kurumu, Türkmenistan'ın petrol ve doğalgaz kompleksi tedarikçilerinin ihale komisyonu adına, Omurcak ve Güney Erdekli yapılarının detaylandırılması için Erdekli sahaları ve Batı Erdekli yapısı (deniz) arasındaki kara alanında ayrıntılı MOGT-3D sismik çalışmaları, Barsagelmez, Uzynada ve Erdekli sahaları arasındaki alanlarda MOGT-2D sismik çalışmaları, karadaki Erdekli sahası ile denizdeki Batı Erdekli sahası arasındaki alanda MOGT-2D sismik araştırma çalışmalarının yürütülmesine ilişkin 07/23 No.lu uluslararası ihale ilan ediyor (ihale bölünemez)

İhaleye katılmak için Turkmengeologiya Devlet Şirketi ofisi ile iletişime geçebilirsiniz:

  • ihaleye başvuru yapmak isteyen katılımcıların tam adını, yasal statüsünü, kayıt ülkesini, banka bilgilerini ve şirket faaliyetlerini (ana faaliyetler, benzer projelerde iş tecrübesi, vb.) belirten yazılı bir başvuru sunmalıdır (açık deniz bölgelerinde kayıtlı veya banka hesabı olan şirketlerin başvurusu kabül edilmez);
  • "Malların temini, işlerin yapılması, devlet ihtiyaçları için hizmetlerin sunulmasına ilişkin ihalelerde" Türkmenistan Kanunu, “İhale düzenleme kuralları” çıktısı ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin listesi hakkında bilgi edinmek;
  • İhaleninn ana koşulları ve yarışmanın jeolojik-teknik çalışması ile ilgili bilgi edinin;
  • İade şartı olmaksızın her bir lot için 1500 (bin beş yüz) ABD doları veya eşdeğerinde manat (K.D.V ve banka masrafları hariç) ile ödeme yapmak için bir hesap numarası almak.

Para kaynaklarını aktarmak için hesap numarası ile ilgili yazılı başvuru esanasında bilgi verilir.

Duyurunun yayımlandığı andan itibaren tüm şartları yerine getirlmiş ihale zarfı, ilgili mühür ile belirtilen adrese gönderilerek Türkmengeologiya Devlet Kurumu’na fon aktarımı yapıldıktan sonra analiz edilecektir.

İhale zarfında mutlaka başvuru formunun elektronik formatı, sözleşmenin temel özellikleri (Word formatında) ve teknik özellikleri (Excel formatında) bulunmalıdır.

İhaleye katılım teklifleri, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde yerel saatle 12.00'ye kadar kabul edilir.

İletişim telefonları:

+993 12 40-34-52

+993 12 40-34-54

+993 12 40-39-05

Faks:

+993 12 40-34-53

E- posta:

turkmengeology@online.tm

marketing@tmgeology.gov.tm

Arçabil Caddesi 56, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022