16.01.2024
05.02.2024

Tatneft JPJ'nin Türkmenistan şubesi ihale ilan ediyor

Sözleşmenin ek anlaşmasına uygunlukta faaliyet gosteren Tatneft JPJ'nin Türkmenistan şubesi, Rusya para birimi ve Milli para birimi manat cinsinden aşağıda belirtilen partiler doğrultusunda mal alımına ilişkin 2024/01 No.lu ihale ilan ediyor:

Parti No.1 - Kırtasiye malzemeleri (bölünmez)

Parti No.2 - Bilgisayar ekipmanları (bölünmez)

Parti No.3 - Elektroteknik malzemeler (bölünmez)

Parti No.4 - Ev ürünleri (bölünmez)

Parti No.5 - İnşaat malzemeleri (bölünmez)

Parti No.6 – Aletler (bölünmez)

İhaleye katılmak için Tatneft JPJ'nin Türkmenistan'daki şubesine başvurabilirsiniz:

  • başvuru sahibinin tam adını, yasal statüsünü, kayıtlı olduğu ülkeyi, banka bilgilerini belirten yazılı bir başvuruda bulunmaları gerekmektedir (açık deniz bölgelerinde kayıtlı veya orada banka hesabı olan şirketlerin başvuruları kabul edilmemektedir);
  • ihale ile ilgili kuralları temin ediniz.

Teklifler, duyurunun yapılığı gün itibari ile 15 (on beş) iş günü içinde, yerel saatle 18.00'e kadar kabul edilir.

Teklifler 2 nüsha halinde (Paket A ve B) sunulmalıdır.

Son başvuru tarihinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

İletişim telefonları:

+993 222 6-43-66

E-posta:

tatneft.tender@mail.ru

tekni̇k sorulariniz i̇çi̇n lütfen i̇leti̇şi̇me geçi̇ni̇z:

+993 61 06-17-99

T.Satılov Caddesi 59, Balkanabat, Balkan vilayeti, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022