14.02.2024
14.03.2024

"Türkmendenizderyollary" Ajansı ekipman alımı için ihale ilan ediyor

"Türkmendenizderyollary" Ajansı, Türkmenbaşı şehrindeki Çarlak oteli için gerekli ekipmanların satın alınması için ihale ilan ediyor

Parti No.1

  • 450-500 KW kapasiteli klima için iki adet soğutucu; (12. kat için hesaplama);
  • Otelin katları arasındaki soğutucular için farklı boyutlarda besleme ve dönüş boruları;

Parti No.2

  • 630 kg kapasiteli iki yolcu asansörü (5 kişilik)
  • 1000 kg bir yük ve yolcu asansörü (10 kişilik)

İlgilenen taraflar aşağıdakilere davet edilir:

  • İsteklinin tam adını, bu alandaki deneyimini, yasal statüsünü ve ayrıntılarını belirterek ihaleye katılmak için bir başvuru gönderin ve isteklinin kurucu belgelerini, vekaletnameyi ve pasaportun bir kopyasını, isteklinin temsilcisinin iletişim telefon numaralarını ekleyin;
  • Şirketin bu alandaki deneyimi hakkında bilgi vermek;
  • şirketin sorumlu temsilcisi için bir vekaletname sunmak;
  • "Türkmendenizderyollary" Ajansı hesabına 300 (üç yüz) ABD doları ödeyerek teknik görevi almak.

İhaleye katılım başvuruları bu duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde aşağıdaki adreste kabul edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Teknik Geliştirme ve Düzenleme Bölümü

Tel: +993 243 6-07-46

E-posta: tech.dept@tmrl.gov.tm

Dış Ekonomik İlişkiler ve Lojistik Bölümü

Telefon: +993 243 4-95-51

E-posta: foreign_dept@tmrl.gov.tm

Şagadam Caddesi, No. 8 A, Türkmenbaşı şehri, Balkan vilayeti, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022