14.02.2024
27.02.2024

Eni Türkmenistan Limited Şirketi ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited Şirketi, hidrodinamik fren tertibatı ve hidrolik sistem için ekipman tedarikine ilişkin 10115877No.lu ihalesine katılım tekliflerin ön başvurusunu duyurdu

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 27 Şubat 2024, 23:00'a kadar devam edecek.

Teknik şartnameler ve ayrıntılı gereklilikler ihale aşamasında sağlanacaktır.

E-posta adersi:

Narine.Smirnova@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022