24.03.2024
24.03.2024

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, tıbbi malzeme alımına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partide belirtilen malların alımına yönelik ihale ilan ediyor

Parti No.15 - Uluslararası Tıp Merkezleri Müdürlüğü Uluslararası Göz Hastalıkları Merkezi için tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi malzeme alımı.

İhale teklifleri, ihalenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilir.

İletişim telefon numarası:

+993 12 40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022