01.03.2024
04.04.2024

Demiryolları, sinyalizasyon sistem cihazlarının satın alınmasına ilişkin ihale ilan ediyor

Demiryolları açık anonim şirketi sinyalizasyon - merkezileştirilmiş bir engelleme ve telemekanik sistem cihazaları satın almak için ekipmanin satın alınmasına ilişkin yeniden DÝ/AGPJ-025 No’lu açık uluslararası ihale ilan ediyor

İhale katılım koşulları:

  • başvuru sahibinin tam adı, yasal statüsü ve banka bilgilerinin yanı sıra adayın sicil ve düzenleyici belgeleri, vekaletname ve pasaportunun bir kopyasını içeren bir başvuruyu yazılı olarak sunun;
  • parti özelliklerini ve ilgili teknik gereksinimleri elde edin;
  • ihale belgelerinin bulunduğu zarf temin edilmeli
  • Her bir parti için 200 ABD doları (26,09 ABD Doları - KDV dahil) tutarında ücret ödenmelidir.

Para transferinin yapılacağı hesap yazılı bir başvuru yapıldığında temin edilecektir.

İhale tekliflerinin içinde bulunduğu zarflar Demiryolları açık anonym şirketinin hesabına para transferi yapıldıktan sonra incelenir.

Not: Offshore bölgelerinde tescil edilmiş veya o bölgelerde banka hesapları olan şirketlerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

İhale belgeleri iki ayrı zarf halinde (teknik ve ticari teklifler) belirtilen adreste Demiryolları anonym şirketi binasının 55 No’lu odasında (11.kat) 9.00 - 18.00 arasında kabul edilir.

İhaleye katılım teklifleri, ilanın yayım tarihinden itibaren 30 iş günü içinde kabul edilir.

İletişim telefonları:

+993 12 38-32-70

+993 12 38-32-31

Faks:

+993 12 38-31-03

S.Türkmenbaşı Caddesi 7, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022