Hizmet

PETRONAS Charigali Türkmenistan ihale ilan ediyor

24.12.2022 02.01.2023

PETRONAS Charigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, Yaşam için Su projesinin uygulanmasına yönelik mühendislik, tedarik, inşaat-montaj ve devreye alma hizmetlerinin sağlanması...

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan

Tatneft JPJ'nin Türkmenistan şubesi ihale ilan ediyor

22.12.2022 07.01.2023

Ek sözleşme anlaşmasına uygunlukta faaliyet gösteren Tatneft JPJ'nin Türkmenistan şubesi, manat karşılığında aşağıda partilere ilişkin 2022/27 No.lu ihale ilan ediyor: Parti...

T.Satılov Caddesi 59, Balkanabat, Balkan vilayeti, Türkmenistan

Hazar Konsorsiyumu ihale ilan ediyor

20.12.2022 30.01.2023

Hazar Sözleşmeli bölgesinde (Doğu Çeleken Sahası) Üretim Paylaşımı Anlaşması hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren Türkmen Milli Petrol ve DoğalGaz Kapalı...

Balkanabat, Balkan vilayet, Türkmenistan
2022