İhaleler

Türkmendenizderyolları Ajansı yedek parça alım ihalesini uzatıyor

20.02.2024 20.03.2024

Türkmendenizderyollary Ajansı, aşağidaki partiler için gerekli fonların satın alınmasi amacıyla uluslararası bir ihalenin süresini uzatıyor: Parti No.4 - Türkmenbaşı Uluslararası Limanı'ndaki...

Şagadam Caddesi, No. 8 A, Türkmenbaşı şehri, Balkan vilayeti, Türkmenistan

Eni Türkmenistan Limited Şirketi ihale ilan ediyor

14.02.2024 28.02.2024

Eni Türkmenistan Limited Şirketi, uydu iletişimi yoluyla veri aktarım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 10114771No.lu ihalesine katılım tekliflerin ön başvurusunu duyurdu İlgili tüm...

Aşkabat, Türkmenistan
2022